Reduserer eksisterende kostnadsbase i 24Seven Technology Group ASA

Selskapet har hatt en ekstern gjennomgang av virksomheten for å tilpasse denne til den nye internasjonale strategien. I tillegg er det tilrettelagt for effektivisering av virksomheten, med fokus på lavere innkjøpspriser, mer effektive innkjøpsrutiner,  forbedrede leveranseprosesser, sammenslåing av kontorer osv.
 
Som et resultat av dette vil 24Seven Technology Group ASA redusere sin eksisterende kostnadsbase med ca 700 000 i kvartalet, med full effekt fra oktober 2011. Disse tiltakene vil ikke påvirke det tideligere kommuniserte lanseringstidspunktet for 24SevenOffice World Edition tidlig i 2Q 2011, men derimot gi økt finansiell styrke til den internasjonale satsningen etter hvert som tiltakene får effekt.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner