Registrert navneendring til 24Seven Technology Group ASA

24SevenOffice ASA endret navn til 24Seven Technology Group ASA etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling den 28.6.2010. Navnet endringen ble registrert i foretaksregisteret den 30.6.2010.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner