Styreformann kjøper aksjer

Styreformann i 24SevenOffice, Jo Arnstad, har gjennom sitt heleide selskap Median AS kjøpt 50.000 aksjer a/ kr 8,- i selskapet. Kjøpet ble foretatt 03.09.08 og ny beholdning er 421.000 aksjer.