Styrets godkjennelse av årsregnskap 2007

Styret i 24SevenOffice ASA har 31. Mars 2008 vedtatt årsregnskapet for 2007 avlagt etter IFRS. Det endelige årsregnskapet avviker fra foreløpig årsregnskap offentliggjort 13. februar 2008. 
 
Årsregnskapet viser et underskudd på MNOK 35,5. Dette er MNOK 8,3 svakere enn resultatet som ble presentert i foreløpig årsresultat den 13. Februar 2008. Endringen skyldes i sin helhet nedskriving av tidligere aktiverte utviklingskostnader etter overgangen til andregenerasjons internett plattform. Nærmere utredning om denne plattformen blir gitt i separat børsmelding.

Det er i tillegg gjort en avsetning på 4,2 MNOK for earn-out i forbindelse med kjøpet av Ergo Services AS.  
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Stian Rustad, CEO, 916 63 909, sr@24SevenOffice.com
Ståle Risa, COO, 922 35 847, str@24SevenOffice.com
 
 

Abonner