Telekom divisjonen starter salg i Sverige

Oyatel, telekomdivisjonen i 24Seven Technology Group, har utviklet en svensk versjon av Oyatel Callmanager og etablert operatørvirksomhet i Sverige. Oyatel har i en periode hatt et utvalg av pilotkunder innenfor deres kjernemålgruppe på kontorbedrifter mellom 5 og 50 brukere på systemet med blant andre Miljö Forsäkring og Eventosaurus. Selskapet har fått gode tilbakemeldinger i det svenske markedet og er nå klare til å lansere løsningen for fullt.

Utviklingskostnaden er allerede tatt i de foregående kvartaler og satsningen vil betjenes med dagens organisasjon. Oyatel CallManager skal utelukkende selges over internett, selskapet vil derfor kun pådra seg mindre markedsføringskostnader. Oyatel forventer at satsningen vil bidra svakt positivt resultatmessig fra og med første kvartal etter lanseringen.

Satsningen på det svenske markedet er en del av internasjonaliseringen til 24Seven Technology Group. Oyatels løsning selges på «SaaS måten», websalg håndtert av inneselgere og kundeservice. Oyatel har gode resultater med dette i Norge og endret i 2010 nysalget fra 80 % direktesalg, til 80 % websalg

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner