Tidsplan for emisjon i 24Seven Technology Group ASA

I forbindelse med den annonserte garanterte emisjonen og tilhørende bookbuilding prosess i 24Seven Technology Group ASA, påpekes det at selskapet har en intensjon om å starte bookbuilding prosessen i løpet av Juni 2011. Selskapet vurderer løpende den siste tids usikkerhet i markedet, og ønsker derfor å avvente med å fastsette endelig tidsplan. Selskapet forbeholder seg også retten til å utsette emisjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner