Vedrørende tidligere varslet kapitalforhøyelse

24Seven Technology Group ASA har høsten 2010 jobbet med sin internasjonaliseringsstrategi. Styret kalte inn til en ekstra ordinær generalforsamling for å be om fullmakt til en kapitalforhøyelse. Saken ble i forkant trukket tilbake som redegjort for i børsmelding den 26.11.2010.

Styrets oppfatning er at dagens børskurs ikke reflekterer de underliggende verdiene i selskapet og en kapitalforhøyelse på dagens kursnivå er derfor ikke aktuelt. Selskapet vil fortsette satsningen på den internasjonale strategien i henhold til tidligere kommuniserte planer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner