Hør riktig diagnose!

Med det nye elektroniske stetoskopet fra Littmann® går du ikke glipp av det du må høre. Forstyrrende bakgrunnsstøy har lenge vært et problem for leger og helsepersonell i forbindelse med auskultasjon med stetoskop. Støy fra omgivelsene, stemmer, lyder fra mekanisk utstyr etc. kan skjule enkelte kroppslyder og dermed gjøre det vanskelig å stille riktig diagnose.

3M introduserer Littmann® Modell 3000 – et gjennombrudd hva gjelder reduksjon av uønsket bakgrunnsstøy. Stetoskopet ble for første gang presentert under Kardiologikongressen ESC i Stockholm i september 2005 og fikk stor oppmerksomhet. Den nye, patenterte teknologien, Ambient Noise Reduction (ANR), gjør at støy fra omgivelsene reduseres med gjennomsnittlig 75%. Dette gjøres uten å filtrere bort kritisk viktige kroppslyder, samtidig som de viktige hjerte-, lunge- og kroppslydene fra pasienten kan forsterkes opptil 18 ganger (hvis det sammenlignes med de beste akustiske kardiologistetoskopene). I en kontrollert studie oppga 82% av kardiologene at det var lettere å oppdage en aorta regurgitasjon (grad 1 eller 2) med Littmann® Modell 3000 enn med et tradisjonelt akustisk stetoskop. I samme undersøkelse ble grad 2 regurgitasjon overhørt 5 ganger oftere med det akustiske stetoskopet enn med Littmann® Modell 3000. Testen gikk ut på at 100 kardiologer lyttet til innspilte hjertelyder med og uten aorta virvellyder (regurgitasjon) grad I og II, presentert i tilfeldig utvalgte rekkefølger og i bakgrunnsstøy på 70-75 dB. Det ble benyttet et 3M™ Littmann® Elektronisk Stetoskop Modell 3000 og et akustisk (ikke elektronisk) høykvalitets kardiologisk stetoskop. Denne studien kan fås av 3M. Littmann® Modell 3000 med Ambient Noise Reduction vil øke legens mulighet til å plukke opp vanskelig hørbare lyder og dermed stille riktig diagnose, selv i et miljø med mye bakgrunnsstøy. Stetoskopet er også et nyttig verktøy for leger og helsepersonell som må forsterke lydene under auskultasjon på grunn av egen nedsatt hørsel. For mer informasjon, klikk deg inn på www.3m.com/no/littmann eller kontakt 3M på tel. 0 63 84

Om oss

3M er et globalt selskap med salgskontorer i 189 land. 3M ble grunnlagt i 1902 og har i dag ca. 67.000 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i St. Paul, Minnesota - USA. 3M Norge A/S 3M Norge A/S startet sin virksomhet i 1962 og er lokalisert på Skjetten mellom Oslo og Gardermoen. Markedene som bearbeides er industri, helse, kontor/konsument, olje og gass, trafikk og sikkerhet, kommunikasjon og vern. Produktsortimentet omfatter varemerker som Scotch®, Post-it®, Scotch-Brite®, Scotchprint®, Scotchlite™, Scotchbond™, Nexcare™, Tegaderm™ og Command™.

Abonner

Multimedia

Multimedia