Hvem har skylden?

Et nytt produkt fra 3M gjør det nå mulig å finne ut når temperaturgrensene ble overskredet. Loggeren heter 3M TL20 Temperaturlogger og den kan måle, overvåke og loggføre temperatur i forbindelse med produksjon, transport og lagring.

Temperaturloggeren ble utviklet og først tatt i bruk innen fiskeindustrien hvor den dekket behovet for å overvåke temperatur på fiskens ferd fra hav til bord. Brukerne er ikke lengre kun innen fisk, men også produsenter, transportører og distributører innen sjømat, frukt og grønt, kjøtt, meieri, temperaturutsatte kjemikalier og medisinske produkter, for å nevne noen.

3M TL20 aktiviseres ved at brukeren via sin pc, legger inn de øvre og nedre temperaturgrensene som produktet tolererer, hvor hyppig den skal logge og i hvor mange dager den skal være aktivert. Loggeren plasseres så sammen med produktet. I løpet av måleperioden vil en sjekklampe kunne fortelle om temperaturen har vært innenfor de satte verdiene.
Etter avsluttet måleperiode kobles loggeren igjen opp mot en pc og målepunktene lastes ned og kan eventuelt sendes på mail til avsender.

Hvis det skulle oppstå en skade, vil et forsikringsoppgjør forenkles ved at ansvaret kan legges på den part som hadde hånd om produktet på det tidspunktet skaden oppsto.

Avhengig av antall målepunkter har 3M TL20 en levetid på opp til 12 måneder. Bruken kan passordbeskyttes hvis det er ønskelig. Temperaturloggeren har en knallblå farge som gjør at den synes godt og den inneholder avansert teknologi. Medfølgende software lastes gratis ned fra nettet.


Besøk gjerne hjemmesiden til temperaturloggeren: 3m.com/temperturelogger

Om oss

3M er et globalt selskap med salgskontorer i 189 land. 3M ble grunnlagt i 1902 og har i dag ca. 67.000 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i St. Paul, Minnesota - USA. 3M Norge A/S 3M Norge A/S startet sin virksomhet i 1962 og er lokalisert på Skjetten mellom Oslo og Gardermoen. Markedene som bearbeides er industri, helse, kontor/konsument, olje og gass, trafikk og sikkerhet, kommunikasjon og vern. Produktsortimentet omfatter varemerker som Scotch®, Post-it®, Scotch-Brite®, Scotchprint®, Scotchlite™, Scotchbond™, Nexcare™, Tegaderm™ og Command™.

Multimedia

Multimedia