eksosutslipp.


Denne grafikken viser hvordan de skadelige stoffene fra eksosen er redusert. Utslippstallene viser de samlede utslipp fra den europeiske bilparken. At reduksjonen er så gradvis og over flere år, skyldes rett og slett at mange gamle biler uten katalysatorutstyr måtte vekk fra trafikken før totalresultatene kunne bli forbedret. Derfor er tallene for norske utslipp trolig dårligere enn for Europa totalt: Vi har en eldre og dårligere bilpark enn gjennomsnittet i Europa.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon. Selskapet driver blant annet et landsomfattende biliststasjonsnett med mer enn 500 bensinstasjoner. Distribusjons- og salgsapparatet er bygget opp med depoter, kontorer og salgssteder over hele landet. Selskapet har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene i 1964. Norske Shell var ansvarlig for utbyggingen av Troll Gass, som kom i produksjon i 1996 med Statoil som driftsoperatør, og er driftsoperatør for Draugen, som startet produksjon i 1993. I desember 1999 ble Norske Shell tildelt operatøransvar for driften av et samordnet Ormen Lange, som kommer i produksjon i oktober 2007. Selskapets hovedkontor er i Sola Kommune.

Abonner

Relaterte slipp

NTNU satte verdensrekord