3000 studenter tar utfordringen å løse fremtidens transport behov


3000 studenter tar utfordringen å
løse fremtidens transport behovBærekraftig mobilitet – å oppfylle samfunnets transportbehov uten å ofre viktige menneskelige eller økologiske verdier er et sentralt globalt spørsmål.

Shell Eco-marathon 2007:
· Tusenvis av unge ingeniører utforsker nye løsninger for bærekraftig mobilitet
· Fremtidens drivstoff vil drive en lang rekke eksperimentelle kjøretøyer
· Hovedprisen for klimavennlighet setter søkelyset på toppytelse når det gjelder lave CO2-utslipp
· Spesialpriser anerkjenner viktige nyskapninger innen bærekraftig design og teknisk kreativitet.Bærekraftig mobilitet: En global utfordring

Bærekraftig mobilitet er et spørsmål av stor global betydning for klimaendringen. Transport alene står for halvparten av det totale oljeforbruket og er ansvarlig for 22 % av de globale CO2-utslippene.

Den siste rapporten fra FN-panelet om klimaendring, som ble fremlagt i Paris i begynnelsen av februar, konkluderer med at det er 90 % sannsynlig at dagens globale oppvarming skyldes forbrenning av fossilt brensel og annen menneskelig aktivitet. Rapporten inkluderer synspunktene til 2.500 forskere fra over 30 land.

Likevel forventes det at energietterspørselen vil doble seg innen 2050. Vi står alle overfor utfordringen med å dekke den stigende etterspørselen og sikre forsyningene, samtidig som vi må minimere de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av å produsere og bruke energi.

For å bidra til å verne miljøet mot konsekvensene av våre transportbehov, må vi forbedre energiutbyttet av tradisjonelle drivstofftyper og oppmuntre til utvikling av renere drivstoff som hydrogen, LPG og solenergi. Det er et viktig mål med Shell Eco-marathon.

Shell Eco-marathon inspirerer tusenvis av studenter fra 20 land til å designe, bygge og demonstrere den mest drivstofføkonomiske lavutslippsbilen som noensinne er laget (se www.shell.com/eco-marathon). Finalen i det europeiske Shell Eco-marathon 2007 vil bli arrangert ved Nogaro-banen i den sørvestlige delen av Frankrike 11.–13. mai.

Europeiske Shell Eco-marathons høye beskytter i 2007 er EU-kommissæren for vitenskap og forskning, Janek Potočnik.

- Shell Eco-marathon viser at vitenskap, forskning og teknologi kan hjelpe oss til å finne virkelige løsninger på utfordringene vi står overfor. Klimaendringen er en realitet, og vi trenger nye løsninger jo før jo heller. Oppmuntrende kreativ tenkning omkring fornybare energikilder er et viktig skritt mot en bærekraftig, utslippsfri fremtid, sier han.


Fremtidens drivstofftyper

Alternative energikilder er avgjørende for å møte fremtidens energiutfordring. Begrepet ‘alternativ energi’ omfatter alle ikke-fossile energikilder som hydrogen, solenergi, elektrisitet og drivstoff utvunnet av biomasse. Disse ble introdusert i forbindelse med det europeiske Shell Eco-marathon i 2003 og har åpnet nye miljødimensjoner for den globale konkurransen.

Under den europeiske Shell Eco-marathon i 2007 har 68 biler planer om å bruke alternative energikilder – en økning på 36 % i forhold til 2006. Blant disse finner vi 28 lag som bruker biodrivstoff, 27 som bruker hydrogenceller, 9 som bruker solenergi og 4 som bruker andre energikilder. Den største økningen er i bruken av hydrogenceller, en økning på 50 % i forhold til året før (se diagram).

Hovedpris for klimavennlighet 2007

Dersom du var en løper av verdensklasse, ville du produsere mer CO2 ved å løpe rundt Nogaro-banen i 25 km/t enn en sjåfør i Shell Eco-marathon og bilen hans til sammen (se grafikk).

Hovedprisen for klimavennlighet i Shell Eco-marathon ble lansert i 2005 og gis til det laget som produserer de laveste CO2-ekvivalente utslippene ‘fra brønn til hjul’. Samtlige lag i konkurransen blir automatisk meldt på i denne priskategorien. Utregningen skjer ved å legge sammen CO2-utslippene som produseres ved å utvinne og levere drivstoffet (fra brønn til tank) med bilens totale utslipp under bruk på banen (fra tank til hjul).

Totalutslippet ‘fra brønn til drivstofftank’ regnes ut ved hjelp av internasjonalt anerkjente undersøkelser fra L-B-Systemtechnik (tysk teknologikonsulent), Shell, General Motors og Institut Français du Pétrole. Denne delen av de totale utslippene av drivhusgasser tar hensyn til produksjon, transport og distribusjon av ulike energikilder. Ettersom biler drevet av solenergi på grunn av sin karakter ikke produserer utslipp ‘fra brønn til tank’ eller ‘fra tank til hjul’, er de ikke kvalifisert til å konkurrere i denne kategorien.

Vinner av hovedprisen for klimavennlighet i 2006 var laget fra Lycée de la Joliverie (Frankrike) med en etanoldreven bil. Bilen hadde utslipp tilsvarende 14 g CO2 produsert ‘fra brønn til hjul’ i løpet av 7 runder (bare 2 g per runde).

Bilen som for øyeblikket har rekorden i det europeiske Shell Eco-marathon kjørte en distanse tilsvarende nesten 4000 km på bare én liter drivstoff. Dette er også et viktig skritt mot en ny standard for å bevare miljøet ved å øke drivstoffeffektiviteten og minimere CO2-utslippene.


Priser for bærekraftig design og nyskapning

Stadig flere industripartnere slutter seg også til Shell i prosjektet for å stimulere til forskning og nyskapning gjennom erfaringsutveksling. For eksempel forsyner Bosch lagene med bittesmå drivstoffinnsprøytingspumper, mens Michelin tilbyr en spesiell serie dekk med lav motstand til konkurransen, noe som kan forbedre drivstofføkonomien.

Design og teknisk nyskapning spiller en viktig rolle for bærekraftig mobilitet. Lagene i det europeiske Shell Eco-marathon utforsker innovative løsninger på verdens fremtidige transportbehov ved å designe og bygge biler som bruker bærekraftige materialer, ergonomisk teknologi og teknisk nyskapning for å forbedre drivstofføkonomi og ytelse.

- En bils design og aerodynamikk er viktig (for bærekraftig mobilitet): En svært kraftig motor i et chassis med dårlig design vil aldri oppnå samme ytelse som en svakere motor i en bil med optimal aerodynamikk. Dette virker sammen med andre designfaktorer som kvaliteten på lagre og dekk og bilens vekt, sier Vincent Tertois, teknisk sjef for Shell Eco-marathon.

Til syvende og sist kan slike nyvinninger endre livet ditt – ikke bare på veien, men også i hjemmet, i byene og i mange bransjer. De bærer bud om en dramatisk reduksjon i det globale energiforbruket og radikalt lavere utslipp av drivhusgasser i årene fremover.


Ytterligere informasjon:

Mediahenvendelser: Mahsa Sina: +47 9529 4023
Bilder: Bilder uten opphavsrett er tilgjengelig på: www.shell.com/eco-marathon, Media Centre / Picture Library.
TV/video: film fra tidligere Shell Eco-marathon-løp i Europa kan fås fra Laurence Bertaut i CDP på telefon +31-1-44 29 21 54 eller ved å sende e-post til Laurence.bertaut@cdp.fr.
Shell Eco-marathon i Europa: www.shell.com/eco-marathon
Shell Eco-marathon i Amerika: www.shell.com/us/ecomarathon

REDAKTØRENS MERKNAD:

Oversikt over Shell Eco-marathon 2007:

Årets europeiske Shell Eco-marathon vil være det største i løpets 22-årige historie og tiltrekke seg hundrevis av lag fra hele verden til tre sentrale arrangementer – European Shell Eco-marathon ved Nogaro-banen i den sørvestlige delen av Frankrike 11.–13. mai, nykommeren Americas Shell Eco-marathon ved California Speedway i Los Angeles 12.–15. april og UK Shell Eco-marathon ved Rockingham 4.–5. juli.
Over 250 lag har meldt seg på til årets europeiske Shell Eco-marathon, og disse representerer et bredt utvalg av skoler, universiteter, høgskoler og tekniske skoler fra 20 land i hele Europa og andre steder. Nye lag fra Romania, Nederland, Canada og Singapore vil delta for første gang. I tillegg til at Frankrike er sterkt representert på hjemmebane er det til konkurransen i 2007 meldt på (i alfabetisk rekkefølge): 13 lag fra Belgia, 1 lag hver fra Canada og Tsjekkia, 2 lag fra Danmark, 1 lag fra Finland, 8 lag fra Tyskland, 6 fra Hellas, 6 fra Italia, 4 fra Nederland, 3 fra Norge, 2 fra Polen, 17 fra Portugal, 1 lag hver fra Romania og Singapore, 1 fra Slovakia, 10 fra Spania, 3 fra Sverige, 2 fra Sveits og 13 fra Tyrkia.
Til det første Americas Shell Eco-marathon har 30 lag bekreftet sin deltakelse i 2007, fra 11 delstater pluss 1 lag fra Canada.


Rekorder i drivstoffeffektivitet

En av de sentrale utfordringene for hvert lag i Shell Eco-marathon er å bygge den mest drivstoffeffektive bilen og slå rekorden for drivstoffeffektivitet i det europeiske Shell Eco-marathon.

· Gjeldende rekord for forbrenningsmotor i europeiske Shell Eco-marathon: Laget fra Lycée La Joliverie (Frankrike) – 3 410 km på det som tilsvarer én liter drivstoff, i 2004.
· Gjeldende rekord for brenselceller: Laget ETH Zürich (Sveits): 3 836 km på det som tilsvarer én liter drivstoff, i 2005.

Hydrogen – bakgrunn

Hydrogen har stort potensial som fremtidens drivstoff. Det er rent, forekommer i rikelige mengder og forurenser ikke – dette er et drivstoff som kan endre måten vi forsyner våre hjem, biler og byer med energi. Shell Hydrogens visjon er å bringe fordelene med hydrogen ut til millioner av forbrukere rundt om i verden og bidra til å gjøre det til et økonomisk drivbart, renere drivstoffalternativ. Ved å gå fra selvstendige demonstrasjonsprosjekter til et mininettverk av forhandlere forsyner Shell biler og offentlig transport i flere land i Europa, Japan og USA med hydrogen, og bygger opp en infrastruktur som vil støtte den økende kommersielle lanseringen av hydrogenbiler.

Biodrivstoff – bakgrunn

Biodrivstoff produsert fra biomasse som planter eller halm kan bidra til å redusere verdens oljeavhengighet. I løpet av levetiden produserer de også mindre CO2 enn tradisjonelle drivstofftyper. Shell har distribuert førstegenerasjons biodrivstoff i over 30 år. Shell samarbeider nå med tekniske samarbeidspartnere om å utvikle andregenerasjons biodrivstoff som har potensial til å bli det mest kostnadseffektive drivstoffet med lav karbonenergi for veitransport. Shell hevder å være verdens største distributør av biodrivstoff til transportformål.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=22016&lang=NO

Om oss

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon. Selskapet driver blant annet et landsomfattende biliststasjonsnett med mer enn 500 bensinstasjoner. Distribusjons- og salgsapparatet er bygget opp med depoter, kontorer og salgssteder over hele landet. Selskapet har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene i 1964. Norske Shell var ansvarlig for utbyggingen av Troll Gass, som kom i produksjon i 1996 med Statoil som driftsoperatør, og er driftsoperatør for Draugen, som startet produksjon i 1993. I desember 1999 ble Norske Shell tildelt operatøransvar for driften av et samordnet Ormen Lange, som kommer i produksjon i oktober 2007. Selskapets hovedkontor er i Sola Kommune.

Multimedia

Multimedia