BILLØP SOM EKSAMEN!

- Jeg tror design og utvikling av eksperimentbiler kan bli et populært tema ved langt flere skoler enn Høgskolen i Østfold. Vi merker økende interesse for det prosjektet vi er i gang med – blant annet fra yrkesskoler, sier Petter Øyan som selv er professor og diplomdesigner ved skolen og som for annet år leder en arbeidsgruppe ved skolen i Sarpsborg der et stor elevgruppe fra hele 5 ulike fag nå har utviklet og er i gang med de siste byggetrinnene for en eksperimentbil som snart skal delta i verdens største økonomiløp – Shell Eco-marathon som foregår på Nogano-banen i Frankrike.

Verdens største øko-løp - Vi ble kjent med dette tilbudet for bare et drøyt år siden. Shell Eco-marathon er et billøp for unge studenter som selv utvikler og kommer til start med nye, spennende biler i ulike klasser og med forskjellige motoralternativer. Dette er et voldsomt stort arrangement der det i år vil komme over 3000 studenter som hører til 200 lag som alle stiller til start med de forskjelligste kjøretøy. I fjor stilte vår skole før første gang med en bensindrevet bil i klassen for små bybiler – ”Urban Concept”. Våre elever fikk en pris for det ekstraordinært avanserte arbeidet de hadde lagt ned i bilen som hadde navnet ”Citadine”. I år stiller en ny gruppe studenter til start med en helt ny bil i samme klasse. Den heter North-1, er bygget i termoplast og har en motor som går på miljøvennlig biodiesel. Shell vil ha flere norske lag Drivstoffprodusenten Shell har arrangert Eco-marathon hvert år i 23 år, og Norsk Shell synes det er flott at norske skoler endelig oppdager denne muligheten for å arbeide med meningsfylte oppgaver med praktisk verdi – og ikke minst å få møte jevngamle elever fra alle kanter av verden i en konkurranse der miljø og drivstoffeffektivitet er i høysetet: - Høgskolen i Østfold har gjort en pionerjobb, og den nye bilen de nå har utviklet, har fremtidspotensiale også for andre skoler, sier informasjonssjef Jacob Olsbø i Norske Shell. North-1 er konstruert og bygd i elementer som kan skiftes og endres. Det betyr at andre skoler kan få kunnskap og bistand fra Sarpsborg og også få låne utstyr og former slik at de selv enkelt kan bygge egne kjøretøy med ulike motortyper og egenskaper. 2 biler neste år? Petter Øyan bekrefter at andre skoler nå er i kontakt med Høgskolen i Østfold. Blant annet er det en yrkesskole som er interessert i å få låne og videreutvikle fjorårsbilen ”Citadine” for å delta i Frankrike neste år. Bilkonstruksjon og bygging inngår i Sarpsborg som en del av skolearbeidet og pensum på vei mot en bachelor-grad til avgangseksamen. I Sarpsborg deltar elever fra i alt 5 ulike linjer i bilprosjektet og også en gruppe IT-studenter fra skolens avdeling i Halden er med. Det er ikke vanskelig å skape entusiasme og engasjement når oppgaven er å tegne og utvikle en bil som til sist skal rulle på egne jul i konkurranse på en ordentlig bilsportsbane, mener Øyan som gjerne bistår andre skoler med råd og veiledning.

Om oss

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon. Selskapet driver blant annet et landsomfattende biliststasjonsnett med mer enn 500 bensinstasjoner. Distribusjons- og salgsapparatet er bygget opp med depoter, kontorer og salgssteder over hele landet. Selskapet har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene i 1964. Norske Shell var ansvarlig for utbyggingen av Troll Gass, som kom i produksjon i 1996 med Statoil som driftsoperatør, og er driftsoperatør for Draugen, som startet produksjon i 1993. I desember 1999 ble Norske Shell tildelt operatøransvar for driften av et samordnet Ormen Lange, som kommer i produksjon i oktober 2007. Selskapets hovedkontor er i Sola Kommune.

Abonner

Multimedia

Multimedia