Oljekontroll på 2 sekunder

Oslo 23. mai 2006 Hva vet du egentlig om motoroljen som plasker omkring i bilmotoren din? Altfor lite, tror Shell som nå introduserer kvalitetskontroll for motorolje på bensinstasjonene. Det er all grunn til å kontrollere at motoren har nok olje og at oljen har skikkelig smøreevne før du gir deg bilferie og utenlandsturer i vold.

Dagens moderne motoroljer er tynne og lettflytende – nesten som vann. Du kan ikke ”se” kvaliteten på oljen eller ”kjenne” om den er dårlig, sier Torbjørn Grenness i Norske Shell. Han har nå sendt ut 50 avanserte måleapparater til Shell-stasjonene som vil tilby gratis sjekk av oljen neste gang du tanker bensin. - Våre oljemålere trenger bare en dråpe olje – så kontrollerer elektronikken smøreevnen i oljen. På et par sekunder kan vi forteller bileieren om han eller hun bør foreta oljeskift – eller om det er trygt å fortsette å kjøre. Samtidig får bileieren kontrollert oljemengden i motoren slik at man ikke risikerer å gå tom for motorolje. Det er dyrt. I dag er serviceintervallene for moderne biler blitt ekstremt lange – opptil 30 000 kilometer mellom hvert ettersyn. Det kan for enkelte bileiere som kjører lite, bety at oljen ikke blir kontrollert på et par år! Samtidig er de smøreoppgavene motoroljen har, blitt større og vanskeligere etter hvert som motorene er blitt mer avanserte. Derfor bør bileierne bli flinkere til selv å etterse oljen mellom servicetidspunktene. - Dessverre er de færreste bensinstasjoner i dag utstyrt med smøregraver. Derfor kan vi ikke hjelpe bileieren med å skifte oljen. Men vi kan i hvert fall etterfylle ny olje og levere riktig olje til motoren. Så kan bileieren skifte selv, sier Grenness som forteller at det vil bli satt opp plakater ved de bensinstasjoner som tilbyr oljekontroll i tiden fremover.

Om oss

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon. Selskapet driver blant annet et landsomfattende biliststasjonsnett med mer enn 500 bensinstasjoner. Distribusjons- og salgsapparatet er bygget opp med depoter, kontorer og salgssteder over hele landet. Selskapet har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene i 1964. Norske Shell var ansvarlig for utbyggingen av Troll Gass, som kom i produksjon i 1996 med Statoil som driftsoperatør, og er driftsoperatør for Draugen, som startet produksjon i 1993. I desember 1999 ble Norske Shell tildelt operatøransvar for driften av et samordnet Ormen Lange, som kommer i produksjon i oktober 2007. Selskapets hovedkontor er i Sola Kommune.

Multimedia

Multimedia