Petroleumsinstituttets HMS-pris til Heggedal Servicesenter og Martinsen Transport

Norsk Petroleumsinstitutts (NP) HMS-pris for 2006 ble utdelt under foreningens årsmøte 31. oktober. Prisen er en videreføring av oljeselskapenes sterke satsing på helse, miljø og sikkerhet, og den deles ut i to kategorier: til transportører og til bensinstasjoner.

I år gikk HMS-prisene til Shell-stasjonen Heggedal Servicesenter AS i Asker ved eier og driver Lisbeth Skovholt og til Shell-transportør Martinsen Transport på Lena der daglig leder Odd Kristian Martinsen og økonomiansvarlig Arnfinn Gjestrum møtte opp for å motta prisen.

Begge bedrifter har vært besøkt av eksterne revisorer som har gått nøye gjennom alt fra organisering og internkontroll til opplæring, dokumentasjon og sikkerhetsrutiner. Fagkomiteene og styret i NP har så gjort den endelige utvelgelsen av prisvinnerne.

- At det ble to Shell-bedrifter som fikk de to HMS-prisene i år, er selvsagt spesielt gledelig for AS Norske Shell, sier Einar Bjørnstad som er ansvarlig for HMS-arbeidet i det norske Shell-organisasjonen.
- Vi har satset målbevisst på et omfattende HMS-program ikke bare i vårt eget selskap, men også ved våre bensinstasjoner, hos transportørene og hos leverandører og samarbeidspartnere, og NPs hederspriser forteller oss at satsingen har effekt.

NPs HMS-priser har vært delt ut årlig siden 1966 og er bransjens høyeste utmerkelse for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. NP er bransjeorganisasjon for landets oljeselskaper.

-----------------------------------------------------------------------

Om oss

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon. Selskapet driver blant annet et landsomfattende biliststasjonsnett med mer enn 500 bensinstasjoner. Distribusjons- og salgsapparatet er bygget opp med depoter, kontorer og salgssteder over hele landet. Selskapet har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene i 1964. Norske Shell var ansvarlig for utbyggingen av Troll Gass, som kom i produksjon i 1996 med Statoil som driftsoperatør, og er driftsoperatør for Draugen, som startet produksjon i 1993. I desember 1999 ble Norske Shell tildelt operatøransvar for driften av et samordnet Ormen Lange, som kommer i produksjon i oktober 2007. Selskapets hovedkontor er i Sola Kommune.

Multimedia

Multimedia