SYNTETISKE DRIVSTOFFER FOR MORGENDAGENS BILER

Oslo 15. mars 2006 En rekke av de tyngste aktørene innen bilproduksjon og drivstoffutvikling i Europa har dannet en allianse for å forsere arbeidet med å utvikle nye, syntetiske drivstoffer for biler og nyttekjøretøy. I den nye alliansen deltar både Daimler/Chrysler, Renault, Shell, Sasol Chevron og VW-gruppen.

Øket bruk av eksisterende alternative drivstoffer og utvikling av nye syntetiske drivstoffer vil kunne gjøre verden mindre avhengig av de tradisjonelle oljeproduktene samtidig som vi får muligheter til å redusere ytterligere de skadelige utslippene fra trafikken, uttalte lederne fra de samarbeidende selskapene da nyheten om alliansen – som har fått navnet ”Alliance for synthetic fuels in Europe,”, ASFE – ble gitt under et pressemøte i Brussels forleden. - Syntetiske drivstoffer er allerede en realitet i Europa og er tatt i bruk i ulik grad i mange land, sier Nina Heen som er kvalitetsansvarlig for drivstoff i Norsk Shell AS. - Syntetiske drivstoffer kan vi utvikle fra naturgass, biomasse eller kull. Syntetisk drivstoff fra naturgass leveres allerede i stor skala i mange land og vil raskt øke i omfang. Andre syntetiske drivstoffer er allerede utviklet, og så snart de er kommersielt interessante, vil de bli lansert i markedene. Med de nye drivstoffene vil vi få lavere skadelige utslipp fra bilmotorene og lavere forbruk av oljeprodukter. Produktutviklingen skjer i nært samarbeid mellom drivstoffleverandørene og bilprodusentene og det skapes nå nye generasjoner bilmotorer spesielt tilpasset alternative drivstoffer. Shell, som har arbeidet med syntetiske drivstoffer gjennom mange år, opererer i 145 land over hele verden innen både oljeutvinning og distribusjon. Produksjonsanlegg for syntetisk drivstoff for bilmotorer er allerede i drift bl.a. i Malaysia, og et nytt anlegg er under utvikling i Quatar. Shells nyeste V-power dieseldrivstoff inneholder såkalt GTL syntetisk drivstoff og selges i dag i mer enn 3000 Shell-stasjoner i Europa.

Om oss

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon. Selskapet driver blant annet et landsomfattende biliststasjonsnett med mer enn 500 bensinstasjoner. Distribusjons- og salgsapparatet er bygget opp med depoter, kontorer og salgssteder over hele landet. Selskapet har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene i 1964. Norske Shell var ansvarlig for utbyggingen av Troll Gass, som kom i produksjon i 1996 med Statoil som driftsoperatør, og er driftsoperatør for Draugen, som startet produksjon i 1993. I desember 1999 ble Norske Shell tildelt operatøransvar for driften av et samordnet Ormen Lange, som kommer i produksjon i oktober 2007. Selskapets hovedkontor er i Sola Kommune.

Abonner

Multimedia

Multimedia