Ahlsell renodlar verksamheten

Ahlsell AS har idag tecknat ett avtal med Consorte Group ASA om försäljning av Intelecom AS.

Intelecom AS var en del av Nexans Distribusjon AS som Ahlsell förvärvade sommaren 2005. Verksamhetsområdet Kommunikation och tjänster, som tillhandahåller avancerade Data och Telecom lösningar, är sedan januari 2006 ett helägt dotterbolag till Ahlsells norska verksamhet. Intelecom AS är en ledande aktör inom röst- och datakommunikationslösningar på den norska marknaden. Bolaget har mer än 1 500 kunder, en årlig omsättning på ca 200 MNOK och ca 100 anställda.
 
" Som ett led i att renodla Ahlsells norska verksamhet har Ahlsell AS tecknat ett avtal med Consorte om försäljning av Intelecom AS. Det är mycket positivt att Consorte förvärvar Intelecom eftersom bolagets verksamhet mår bra av att hamna i ett företag där dess verksamhet utgör kärnverksamheten, och på så vis får bättre förutsättningar att utvecklas väl" säger Göran Näsholm VD och Koncernchef Ahlsell AB.


Försäljningen förutsätter godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.


Pressmeddelandet finns på Ahlsells hemsida: www.ahlsell.com                


Läs mer om bolagen på:


För ytterligare information kontakta Göran Näsholm, vd och koncernchef, eller Camilla Weiner, informationschef på telefonnummer: 08-685 70 00.

Abonner