Årsrapport 2014

Det norske oljeselskap ASA publiserer årsrapport for selskapets virksomhet for 2014. Temaet i rapporten er transformasjonen av Det norske.

Høydepunkter i 2014 var kjøpet av Marathon Oil Norge AS, utbyggingsløsning og konsekvensutredning for Johan Sverdrup-feltet, samt unitiseringsavtale for Ivar Aasen-feltet.

Oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS har ført til en mangedobling av selskapets produksjon og reserver, og gjør Det norske til ett av de ledende uavhengige, børsnoterte lete- og produksjonsselskapene i Europa.

Det norske er godt posisjonert i Johan Sverdrup-feltet, det største industriprosjektet i nyere norsk historie. Prosjektet vil gi selskapet en solid kontantstrøm fra oppstarten i 2019.

I 2014 sikret selskapet en betydelig eierandel i Ivar Aasen-feltet i unitiseringsavtale med rettighetshaverne, samtidig som ressursanslaget har økt. Ivar Aasen-prosjektet holder stø kurs mot forventet produksjonsstart i fjerde kvartal 2016.

Finn PDF-versjon av årsrapporten er vedlagt.

Nettversjon av rapporten finner du her.

Kontakter:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 97 11 82 92
Mediakontakt: Rolf Jarle Brøske, Kommunikasjonsdirektør, tlf: 911 12 475

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.