Bankfinansiering

Det norske oljeselskap ASA arbeider med å erstatte eksisterende rullerede kredittfasilitet på USD 500 millioner, som forfaller ved utgangen av 2015.

En prosess er godt i gang med en bankgruppe for å etablere en ny fasilitet med en ramme på inntil USD 1 milliard, og med fem års løpetid fra signaturdato.

Selskapet forventer at denne prosessen vil være ferdigstilt i løpet av tredje kvartal 2013.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker