Bytte av eiendeler i Nordsjøen

Det norske oljeselskap ASA (“DETNOR”) har signert en avtale med Spike Exploration for bytte av ti prosent eierandel i lisens 554/B/C, som inneholder oljefunnet Garantiana, mot 20 prosent eierandel i lisens 457, som inneholder deler av Ivar Aasen-forekomsten.

Lisens 457 ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen rett øst for Ivar Aasen (lisens 001B) der Det norske har 35 prosent og er operatør. Etter at Asha-funnet ble gjort sent i 2012 ble det fastslått at Ivar Aasen strekker seg over i lisens 457. Diskusjoner om unitisering pågår mellom partnerne i Ivar Aasen og partnerne i lisens 457, med mål om å ferdigstille disse ved slutten av denne måneden.

Lisensene 554/B/C ligger nordøst for Visund-feltet i Nordsjøen hvor boring av avgrensingsbrønnen Garantiana-2 pågår.

Ved ferdigstillelse av avtalen vil Det norske ha en eierandel på 20 prosent i lisens 457 og ti prosent lisens 554/B/C.

Avtalen krever myndighetsgodkjennelse.

Kontakt:

Jonas Gamre, investorkontakt tel: 971 18 292

Pressekontakt: Torgeir Anda, kommunikasjonsdirektør tel: 991 12 203


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker