Det norske kjøper Svenska Petroleum i Norge

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») har inngått avtale om å overta Svenska Petroleums norske datterselskap, Svenska Petroleum Exploration AS («Svenska») for USD 75 millioner. Oppgjøret skjer gjennom et kontantvederlag på gjeldfri basis.

Svenska har 15 ansatte i Norge som alle vil bli overført til Det norske.

Med kjøpet følger selskapets 13 lisenser i Norge, inkludert funnene Krafla/Askja (25%), Garantiana (20%), Frigg Gamma Delta (40%) og Fulla/Lille-Frigg (25%) i Nordsjøen. I tillegg har selskapet eierandel i fire letelisenser i Norskehavet.

«Oppkjøpet markerer at vi har ambisjoner om videre vekst på norsk sokkel, og er et solid bidrag i å bygge Det norske som selskap. Vi styrker med dette våre eierinteresser ytterligere i attraktive funn med potensiell oppside», sier administrerende direktør i Det norske Karl Johnny Hersvik.

Mulige investeringsbeslutninger for Krafla/Askja og Garantiana er forventet rundt 2018.

«Dette oppkjøpet passer svært godt inn i vår portefølje ettersom investeringsbeslutning på disse nye utbyggingene vil skje etter produksjonsstart på Ivar Aasen, og vil hovedsakelig kunne finansieres av kontantstrømmen fra Johan Sverdrup», sier Hersvik.

Transaksjonen vil bli finansiert gjennom eksisterende kontantbeholdning og ubenyttede kredittfasiliteter.

Transaksjonen vil ha skatteeffekt fra skatteåret 2015. Ved årsslutt 2014 hadde Svenska et fremførbart underskudd tilsvarende en etter-skatt verdi på NOK 130 millioner, som er forventet å bli benyttet mot betalbar skatt for skatteåret 2015.

Transaksjonen er forventet å bli ferdigstilt i første kvartal 2016, med forbehold om myndighetenes godkjennelse.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker