Det norske ned i Clapton

Det norske ned i Clapton

Det norske oljeselskap ASA har solgt en andel på 20 prosent i PL 440S (Clapton) til Faroe Petroleum. Som betaling vil Faroe Petroleum dekke Det norske sine kostnader med den neste letebrønnen i lisensen. Det norske har etter dette 10 prosent eierandel og har tilbudt å fratre som operatør for lisensen.

Kontakter:

Torgeir Anda, Direktør kommunikasjon, tlf.: +47 991 12 203

Knut Evensen, Direktør investorkontakt/fungerende finansdirektør, tlf.: +47 950 77 622

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker