Det norske oljeselskap ASA: Endelig resultat av Fortrinnsrettsemisjonen

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen («Fortrinnsrettsemisjonen») i Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») utløp kl. 16.30 (norsk tid) den 29. juli 2014. Ved utløp av tegningsperioden hadde Selskapet mottatt tegninger for totalt 88 606 822 nye aksjer. 61 911 239 nye aksjer ble tilbudt («Tilbudsaksjene») i Fortrinnsrettsemisjonen, og Fortrinnsrettsemisjonen ble dermed overtegnet med 43,12 %.

Styret i Selskapet har i dag godkjent den endelige tildelingen av Tilbudsaksjene i Fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i Selskapets prospekt datert 9. juli 2014 («Prospektet»).

61 200 780 Tilbudsaksjer, tilsvarende 98,85 % av Tilbudsaksjene ble tegnet og tildelt ved utøvelse av tegningsretter. 710 450 Tilbudsaksjer, tilsvarende 1,15 % av Tilbudsaksjene, er tildelt pro-rata til tegnere som har overtegnet basert på antall tegningsretter utøvet av hver tegner. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.

Tildelingsbrev vedrørende de nye aksjene og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Betaling for tildelte aksjer forfaller til betaling den 4. August 2014 i henhold til betalingsprosedyrene som er beskrevet i Prospektet.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er fullt innbetalt og kapitalforhøyelsen for Fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret, som forventes å skje rundt 5. august 2014. De nye aksjene forventes å bli levert til tegnernes respektive VPS-konti, og bli notert på Oslo Børs rundt 6. august 2014.

BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities, Nordea Markets og Skandinaviska Enskilda Banken er engasjert som tilretteleggere (Joint Global Coordinaters and Joint Bookrunners) for Fortrinnsrettsemisjonen.

Investorkontakter:
Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292
Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i Norge får vi også kontor i Stavanger. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

* Krever godkjennelse fra myndighetene

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker