Det norske oljeselskap ASA: Fortrinnsrettsemisjon: Siste dag for handel i Tegningsrettene

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Det norske oljeselskap ASA («Selskapet) vedrørende fortrinnsrettsemisjonen for utstedelse av 61 911 239 nye aksjer i Selskapet («Fortrinnsrettsemisjonen»).

Perioden for handel i tegningsrettene (DETNOR T) i Fortrinnsrettsemisjonen utløper kl. 16.30 (norsk tid) i dag, 24. juli 2014.

Tegningsretter for deltakelse i Fortrinnsrettsemisjonen kan utøves gjennom den pågående tegningsperioden som vil utløpe 29. juli 2014 kl. 16.30 (norsk tid).

Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne seg for nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden (29. juli kl. 16.30) eller som ikke er solgt innen 24. juli kl. 16.30 vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren og dermed miste sin verdi.

For mer informasjon vises det til prospektet for Fortrinnsrettsemisjonen datert 9. juli 2014.

Investorkontakter:
Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292
Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker