Det norske oljeselskap ASA: Tildeling til primærinnsidere i fortrinnsemisjonen

Det vises til melding om endelig resultat i fortrinnsemisjonen i Det norske oljeselskap ASA, som ble publisert tidligere i dag, 30. juli 2014. Følgende primærinnsidere har blitt tildelt aksjer til tegningskurs 48,50 kroner, i tråd med prosedyrene som ble lagt frem i prospektet datert 9. juli 2014.

Navn på primærinnsider Tildelte aksjer basert på tegningsretter Tildelte aksjer basert på overtegning Aksjebeholdning etter emisjonen
Aker Capital AS 30 949 428 0 101 289 038
Håkon Harry Brækken 2 447 81 8 091
Anne Marie Cannon 1 320 43 4 363
Gudmund Evju 20 500 0 88 895
Tormod Førland 10 984 366 36 315
Odd Ragnar Heum 27 474 0 89 915
Bård Atle Hovd 4 979 0 16 297
Alexander Krane 2 117 69 6 998
Anniken Maurseth 2 628 87 8 689
Camilla Oftebro 1 862 0 6 094
Jørgen C Arentz Rostrup 1 320 0 4 320
Terje Solheim 366 0 1 198
Inge Sundet 4 556 0 14 911
Anita Utseth 22 086 0 72 282
Hilde Mentzoni Andersen 3 090 0 14 700

Investorkontakter:
Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292
Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i Norge får vi også kontor i Stavanger. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

* Krever godkjennelse fra myndighetene

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker