Det norske selger i Nordsjøen

Det norske oljeselskap ASA har solgt 15 prosent i produksjonslisens 450 til North Energy ASA.

Lisensen ligger i blokk 7/12 i Nordsjøen sørvest av Ula-feltet. Borestart av prospektet Storebjørn er planlagt med oppstart i fjerde kvartal i år, med jack-up riggen Mærsk Guardian.

Det norske er operatør, og vil etter salget ha en andel på 60 prosent i lisensen. Partnere er North Energy med 15 prosent andel, og Dana Petroleum Norway med 25 prosent.

Nedsalget er en del av Det norskes kontinuerlige arbeid med å diversifisere og optimalisere leteporteføljen. Avtalen forutsettermyndighetenes godkjennelse.

Kontakt:

Torgeir Anda, direktør kommunikasjon, tlf.: +47 99 11 22 03Om Det norske
:

Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker