Det norske selger i Nordsjøen

Det norske oljeselskap ASA har solgt 15 prosent i produksjonslisens 450 til North Energy ASA.

Lisensen ligger i blokk 7/12 i Nordsjøen sørvest av Ula-feltet. Borestart av prospektet Storebjørn er planlagt med oppstart i fjerde kvartal i år, med jack-up riggen Mærsk Guardian.

Det norske er operatør, og vil etter salget ha en andel på 60 prosent i lisensen. Partnere er North Energy med 15 prosent andel, og Dana Petroleum Norway med 25 prosent.

Nedsalget er en del av Det norskes kontinuerlige arbeid med å diversifisere og optimalisere leteporteføljen. Avtalen forutsettermyndighetenes godkjennelse.

Kontakt:

Torgeir Anda, direktør kommunikasjon, tlf.: +47 99 11 22 03



Om Det norske
:

Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker