Det norske signerer reservebasert lånefasilitet på USD 3 milliarder

Det refereres til børsmelding datert 2. juni 2014 angående en langsiktig finansieringsplan i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge.

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har nå signert en reservebasert lånefasilitet (RBL-fasilitet), fullt ut garantert av BNP Paribas, DNB, Nordea og SEB. RBL-fasiliteten er en syvårig sikret lånefasilitet på USD 3,0 milliarder og inkluderer i tillegg en ikke bindende trekkrettighet på USD 1,0 milliarder. Denne langsiktige lånefasiliteten vil erstatte brofinansieringen på USD 2,2 milliarder ved gjennomføring av oppkjøpet av Marathon Oil Norge og vil refinansiere Det norskes nåværende lånefasilitet.

RBL-fasiliteten vil ha bedre vilkår enn selskapets eksisterende lånefasilitet. Renten vil være LIBOR pluss en margin på 2,75 prosent per år, samt en margin på ubenyttet kreditt på 0,25 prosent eller 0,5 prosent, avhengig av hvor stor del av rettigheten Det norske benytter seg av.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tel.: +47 971 18 292


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker