Det norske vil bygge ut Ivar Aasen

Det norske oljeselskap ASA overleverer i dag plan for utbygging og drift (PUD) av Ivar Aasen-feltet til statsråd Ola Borten Moe i Det norskes hovedkontor i Trondheim. Planen overrekkes på vegne av partnerne i Ivar Aasen-feltet, som i tillegg til operatøren Det norske er Statoil og Bayerngas.

Ivar Aasen-feltet som ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter. Første olje ventes i fjerde kvartal 2016. Det norskes andel av produksjonen ligger på 16.000 fat oljeekvivalenter pr dag fra fjerde kvartal 2016 og 23.000 fat oljeekvivalenter per dag på platå i 2019.

Administrerende direktør Erik Haugane ser fram til at Det norske nå skal i gang med sin andre utbygging som operatør.

-       Ivar Aasen er en betydelig utbygging som representerer store verdier for det norske samfunnet og for rettighetshaverne. Vi ser fram til å ta fatt på oppgaven med det ansvar det er å være operatør. Dette er den største utbyggingen et norsk selskap, utenom Statoil, gjør på svært lang tid. Dette er et stort steg for Det norske som selskap, og viktig for mangfoldet på norsk sokkel.

Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling. Totale investeringer for prosjektet er anslått til 24,7 milliarder NOK. Med dagens oljepris er forventet brutto inntekt gjennom feltets økonomiske levetid rundt 100 milliarder NOK.

Drives fra Trondheim

Ivar Aasen-feltet utvikles og drives fra Trondheim. Det norske vil utnytte moderne teknologi for å drifte feltet mest mulig effektivt med lav bemanning på plattformen. Operasjoner og drift vil bli styrt fra et operasjonssenter i Trondheim. Utbyggingen av Ivar Aasen vil kreve rundt 2000 årsverk.

Ivar Aasen-feltet omfatter utvinning av ressursene i tre funn; Ivar Aasen, Hanz og West Cable. Feltene bygges ut med en bemannet plattform plassert over Ivar Aasen-funnet og et undervannsanlegg på Hanz knyttet opp mot Ivar Aasen-plattformen via strømningsrør og kontrollkabel. Ivar Aasen-plattformen er elektrifisert fra produksjonsstart.

Aasenutbyggingen omfatter utvinning av ressursene som er lokalisert i lisensene PL 001B, PL028B og PL242. Rettighetshaverne i PL 001B, PL 028B og PL 242 er: Statoil Petroleum AS 50 prosent, Det norske oljeselskap ASA 35 prosent, Bayerngas Norge AS 15 prosent.

Kontakter:
Erik Haugane, adm. dir, tlf.: +47 90 72 16 55
Torgeir Anda, direktør kommunikasjon, tlf.: +47 99 11 22 03


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Ivar Aasen.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker