Det norske vil bygge ut Jette

Det norske oljeselskap ASA overleverer i dag plan for utbygging og drift (PUD) av Jette til statsråd Ola Borten Moe i Olje- og energidepartementet. Planen overrekkes på vegne av partnerne i Jettegruppen, som i tillegg til operatøren Det norske, er Petoro, Dana Petroleum og Bridge Energy.

Administrerende direktør Erik Haugane sier det er en stor og viktig beslutning for selskapet å levere plan for utbygging og drift av Jette.

-          Selv om dette er en liten utbygging i Nordsjømålestokk, blir det vår første egenopererte utbygging. Vi tror det er riktig å starte med en liten utbygging før vi tar fatt på større oppgaver, som for eksempel Draupne. Vi har gode muligheter til å bli en betydelig utbyggingsoperatør i Norge om noen år.

Jette er et lite felt i Nordsjøen, like ved Jotunfeltet. Feltet vil bli produsert med to horisontale brønner og knyttet opp mot en flytende produksjonsenhet (FPSO) på Jotun. Jette er et godt eksempel på det myndighetene beskriver som tidskritiske ressurser

-          Selv om ressursene i Jette er små representerer de likevel verdier for selskapene og det norske samfunnet. Det norske mener at oljeselskapene også må ta disse oppgavene, sier Haugane.

Første olje i 2013

Jette inneholder rundt 14 millioner fat oljeekvivalenter, basert på 30 prosent utvinningsgrad. Produksjonen per dag fra Jette vil det første året være omlag 14 000 fat, av dette er rundt 9 000 fat til Det norske. Utbyggingen er beregnet å koste rundt 2,5 milliarder kroner. Feltet kan med dagens oljepriser gi brutto inntekter på åtte milliarder kroner. Driftskostnadene er lavere sett i forhold til driftskostnadene på selvstendige feltutbygginger. Derfor er det er lønnsomt å bygge ut. Feltet skal være i produksjon fra første kvartal 2013.

Det norske har gjennom emisjonen sist uke styrket egenkapitalen foran utbyggingen av Jette.

Feltet vil utvikles og drives fra Det norske i Trondheim, mens den daglige driftsoppfølgingen gjøres av ExxonMobil.

Partnere i Jette er Det norske 63,3 prosent og operatør, Dana Petroleum 19,2 prosent, Bridge Energy 6,0 prosent og Petoro 11,5 prosent.

Kontakter:

Media: Administrerende direktør, Erik Haugane, mobil: +47 907 21 655
Direktør kommunikasjon, Torgeir Anda, mobil: +47 99 11 22 03

Investor: Direktør investorkontakt, Knut Evensen, +47 950 77 622
Finansdirektør, Teitur Poulsen, mobil: +47 950 82 892

 Om Det norske:


Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på stor funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker