Det norskes første olje

Det norske oljeselskap ASA har startet produksjonen fra Jette. Den første brønnen er i produksjon med gode resultater. Dette er Det norskes første egenproduserte olje som operatør, og en milepæl for selskapet.

Oppstarten av produksjonen på Jette har gått som planlagt. Den første oljen kom fra Jette til Jotunfeltet 19. mai. Produksjonen fra den andre brønnen på Jette er ventet 22. mai.

Det norske er operatør for Jette med en eierandel på 70 prosent. Petoro er partner med en eierandel på 30 prosent.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker