Emisjon på 600 millioner kroner i senior usikrede obligasjoner gjennomført

Det norske annonserte mandag 10. Januar 2011 at det hadde til hensikt å utstede en usikret obligasjon på mellom 400 og 600 millioner kroner.

Selskapet er tilfreds med at obligasjonslånet er gjennomført med et volum på 600 millioner kroner. Lånet ble overtegnet og obligasjonen vil bli notert på Oslo Børs.

Obligasjonen har en løpetid på fem år og vil i sin helhet forfalle i Januar 2016. Kupongen er på NIBOR +6.75%.

DnB NOR Markets, First Securities, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets v/ Argo Securities har vært tilretteleggere av obligasjonslånet.

Netto proveny fra emisjonen vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Kontaktpersoner:

Teitur Poulsen, CFO, tel.:+47 950 82892

Knut Evensen, VP Investor Relations, tel.: +47 950 77 622 Om Det norske
:

Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

For mer informasjon om Det norske, se www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker