Fungerende finansdirektør i Det norske

Prosessen med å ansatte en ny finansdirektør i Det norske oljeselskap ASA har tatt lenger tid enn forventet. Som et resultat av dette vil Direktør for investorkontakt, Knut Evensen, fungere i stillingen som finansdirektør fra 15. august og frem til ny finansdirektør er ansatt.

Kontakter:

Erik Haugane, adm. dir, tlf.: +47 907 21 655

Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker