Garantiana bekreftet

Det norske oljeselskap ASA har som partner i PL 554 (20 prosent), bekreftet oljefunnet på Garantiana ved en avgrensingsbrønn.

Foreløpige anslag av funnet gir utvinnbare volumer mellom 25 og 75 millioner fat olje.

Letebrønnen (34/6-2 S) traff hydrokarboner med god reservoarkvalitet i nedre jura Cookformasjonen. En produksjonstest ble gjennomført med en brønnstrøm på 4.300 fat olje per dag gjennom en 28/64 tommers dyseåpning. Et sidesteg (34/6-2 A) ble så boret for å avgrense oljefunnet ved å identifisere olje-vann kontakten.

Olje-vann kontakten ble funnet, og bekrefter utstrekningen av funnet. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking også i avgrensingsbrønnen.

Ulike utbyggingsløsninger blir nå utredet, enten en selvstedig utbygging eller en undervannsutbygging som knyttes opp til eksisterende infrastruktur i området. Det er identifisert andre prospekt i umiddelbar nærhet til funnet på Garantiana. Disse er nå under evaluering. En ny letebrønn skal bores i området i løpet av 2013.

Brønnene er de to første i utvinningstillatelse 554. Lisensen ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 185 kilometer nordvest av Bergen, og 30 kilometer nordøst for Visundfeltet. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.
Vanndybde i området er ca 384 meter. Brønnene 34/6-2 S og 34/6-2 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 4050 m og 3810 meter under havflaten og ble avsluttet i henholdsvis Lundeformasjonen i øvre trias og Cookformasjonen i nedre jura. Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Total E&P Norge er operatør for lisensen med 40 prosent eierandel. Det norske oljeselskap har 20 prosent eierandel. Øvrige partnere er Bridge Energy Norge AS (20 prosent) og Svenska Petroleum Exploration (20 prosent).

Kontakt:
Direktør investorkontakt, Knut Evensen, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Ivar Aasen.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker