Gass-kondensatfunn på David

Total har som operatør av utvinningstillatelse 102C gjort et mindre gass-kondensatfunn i undersøkelsesbrønn 25/5-7 på David prospektet. Det norske har en eierandel på 10 prosent i funnet.

Brønnen er lokalisert ca 20 km kilometer nord-øst for Heimdal feltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra Brent formasjonen av midtre jura alder. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra Statfjord formasjonen av nedre jura alder.

Det ble påvist gass-kondensat i Brent formasjonen. Statfjord var vannbærende i brønnen. Størrelsen på funnet er mellom 15 og 20 millioner fat olje ekvivalenter utvinnbare ressurser. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere infrastrukturløsning for prosessering av gass-kondensat på Heimdalfeltet og videre eksport.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102C.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3045 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegre formasjonen av trias alder.

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 25/5-7 ble boret av Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 029 i Sleipner-området i Nordsjøen for å bore brønn 15/6-11 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 102C er Total E&P Norge AS (40 %), Petoro AS (30 %), Centrica Resources (Norge) AS ( 20 %) og Det norske (10 %).

Kontakter:

Knut Evensen, Direktør Investorkontakt: +47 950 77 622

Torgeir Anda, Direktør Kommunikasjon: +47 991 12 203


Om Det norske

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet.

I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 200 ansatte.

Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker