Godt første kvartal for Det norske

Det norske oljeselskap ASA hadde et godt første kvartal. Funnet i lisens 502 bekreftet at Johan Sverdrup-feltet strekker seg inn i denne lisensen. Funnet i lisens 457 (Asha) er en utvidelse av Ivar Aasen-feltet og øker ressursgrunnlaget for utbyggingen der Det norske er operatør.

Første kvartal ga en positiv utvikling for selskapets viktigste verdi – Johan Sverdrup-feltet. I januar meldte Det norske om funn i avgrensingsbrønn 16/2-15 i lisens 265, der Det norske har en andel på 20 prosent. I mars meldte selskapet om funn, med en oljekolonne på 14 meter, i brønn 16/5-3 i lisens 502, der selskapet har en andel på 22,22 prosent. Det ble bekreftet at dette er en del av Johan Sverdrup-feltet. Det er god framdrift i arbeidet med å velge utbyggingsløsning for feltet i løpet av andre halvår 2013.

Styrket Aasen

Funnet på Asha i lisens 457 styrker ressursgrunnlaget og økonomien for Ivar Aasen-utbyggingen. Det er bekreftet at dette funnet utvider Aasen-feltet mot øst. Det er inngått en pre-unit avtale med partnerne i lisens 457. Avtalen regulerer samarbeidet i lisensene fram til endelig eierandel blir bestemt.

Alle de store kontraktene for utbyggingen av Ivar Aasen er nå inngått med forbehold om Stortingets godkjennelse. Regjeringen har anbefalt utbyggingen, og det er ventet at Stortinget godkjenner dette i løpet av andre kvartal.

Regjeringen har også anbefalt utbyggingen av Gina Krog, der Det norske har en andel på 3,3 prosent. Det er ventet at Stortinget godkjenner utbyggingen i andre kvartal.

Egen produksjon

Det norske venter at produksjonen på Jette starter i løpet av andre kvartal. Det vil bli selskapets første egenproduserte olje. Det norske har en andel på 70 prosent i Jette. Tilpasningene på Jotun-plattformen er fullført. Nå gjenstår bare testing før produksjonen settes i gang.

I tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) fikk Det norske åtte lisenser, tre av disse som operatør. I første kvartal var Det norske med på en tørr brønn på Ogna i lisens 453S (25 prosent).

Arbeidende styreleder

På generalforsamlingen 17. april ble Sverre Skogen valgt som ny styreleder i Det norske. Fra 1. mai er han arbeidende styreleder, og vil ha det overordnede ansvaret for selskapet. Fra samme dato fungerer viseadministrerende direktør Øyvind Bratsberg som selskapets daglige leder. Erik Haugane ble takket av som administrerende direktør fra samme tidspunkt, og skal være rådgiver fram til han slutter i selskapet 1. august. På generalforsamlingen ble det også vedtatt å opprette bedriftsforsamling i selskapet.


Finansielt
Det norskes egenkapitalandel var ved utgangen av første kvartal på 42 prosent. Selskapet hadde i første kvartal en produksjon på 1 929 fat oljeekvivalenter per dag. I kvartalet ble produksjonen på Glitne stengt ned. Det ble oppnådd en oljepris på 112 dollar per fat. Resultatet i første kvartal ble et underskudd etter skatt på NOK 20 millioner. Letekostnadene for kvartalet var NOK 234 millioner. 

Se vedlagt kvartalsrapport og presentasjon. Følg gjerne webcast direkte fra klokken 08.15 på www.detnor.no.

Kontakt:

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.