Innkalling til obligasjonseiermøte

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") har i dag innkalt til obligasjonseiermøte i selskapets obligasjonslån DETNOR02 for å be om endringer i obligasjonslånsvilkårene.

Forslaget til obligasjonseierne omfatter blant annet et bytte av lånebetingelsen om justert egenkapitalgrad som er i obligasjonsavtalen i dag mot betingelser om fremmedkapitalgrad og rentedekningsgrad, for å harmonere lånebetingelsene med selskapets bankfasilitet (RBL).

Obligasjonseierne blir tilbudt en kompensasjon på 1,00 prosent av pålydende, økt rentemargin med 1,50 prosent per år til 3-måneders NIBOR pluss 6,50 prosent per år. Obligasjonseierne får også tilbudt en engangsmulighet for hver obligasjonseier til å selge alle sine obligasjoner tilbake til Det norske på 101 prosent av pålydende, pluss påløpte renter.

I denne sammenheng har selskapet fått etablert en usikret rullerende kredittfasilitet på 1.9 milliarder kroner med Nordea. Fasiliteten er begrenset til å kjøpe tilbake obligasjoner i forbindelse med endringsforslaget.

Vennligst se vedlagt innkallelse til obligasjonseiermøte for ytterligere informasjon.

Kontakt:
Media: direktør kommunikasjon, Rolf Jarle Brøske, tlf. +47 911 12 475
Investor: leder investorkontakt, Jonas Gamre, tlf: +47 971 18 292

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.