Investordag for Akerselskapene 2015

Det norske oljeselskap ASA og Akerselskapene avholder i dag en samlet investordag i London kl 10:30 CET (09:30 GMT).

Presentasjonene fra investordagen er tilgjengelig via video webcast og det er mulig å ringe inn via telefonkonferanse. Dagens program finnes her.

Det norskes presentasjon er vedlagt og kan også finnes på www.detnor.no.

Webcast:
Ønsker du å følge investordagen via webcast, registrer deg her.

Telefonkonferanse:
Oslo: +47 23 50 04 86 / Copenhagen: +45 327 116 60 / London: +44 (0)20 3427 1907 / Amsterdam: +31(0)20 716 8295 / New York: +1646 254 3366 / Hong Kong: +85 23 071 3092

Konferansekode: 2317617

Kontakter:
Media: direktør kommunikasjon, Rolf Jarle Brøske, tlf. +47 911 12 475
Investor: leder investorkontakt, Jonas Gamre, tlf. +47 971 18 292

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.