Invitasjon - Presentasjon av resultat for 3. kvartal 2010

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") presenterer sitt resultat for 3. kvartal 2010 i Oslo fredag 5. november 2010.  

Presentasjonen vil finne sted på Felix Konferansesenter på Aker Brygge, Bryggetorget 3, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@detnor.no innen 1. november klokken 12.00.  

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast ; ytterligere informasjon om dette vil være tilgjengelig på www.detnor.no (http://www.detnor.no/

Selskapet vil være representert ved:

Adm. dir. Erik Haugane

Direktør investorkontakt Knut Evensen

Direktør kommunikasjon Torgeir Anda


Om Det norske

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet.

I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 200 ansatte.

Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker