Invitasjon - Presentasjon av resultat for 3. kvartal 2011

 

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") presenterer sitt resultat for 3. kvartal 2011 i Oslo onsdag 2. november 2011.

Presentasjonen vil finne sted på Shippingklubben i Oslo, Haakon VII's gt. 1, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@detnor.no innen 26. oktober klokken 12.00. 

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen direkte overført på vår hjemmeside, http://www.detnor.no/.

Selskapet vil være representert ved:  
Adm. dir. Erik Haugane  
Finansdirektør  Teitur Poulsen  
Direktør investorkontakt Knut EvensenOm Det norske:

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

 

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker