Invitasjon - Presentasjon av resultat for 4. kvartal 2010

 

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") presenterer sitt resultat for 4. kvartal 2010 i Oslo onsdag 16. februar 2011.  

Presentasjonen vil finne sted på Shippingklubben i Oslo, Haakon VII's gt. 1, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@detnor.no innen 14. februar klokken 12.00.  

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast ; ytterligere informasjon om dette vil være tilgjengelig på www.detnor.no  ( http://www.detnor.no/ )

Selskapet vil være representert ved:

Adm. dir. Erik Haugane

Finansdirektør  Teitur Poulsen

Direktør investorkontakt Knut Evensen

Direktør kommunikasjon Torgeir Anda


Om Det norske
:

Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker