INVITASJON TIL INVESTORDAG FOR AKERSELSKAPENE

Det norske oljeselskap ASA, vil sammen med Aker, Aker Solutions, Akastor, Kvaerner, Ocean Yield og Havfisk arrangere en investordag i London for Akerselskapene. Vi har gleden av å invitere investorer, analytikere og media til å delta på en samlet investordag i London, den 17. mars 2015.

Dato: Tirsdag 17. mars 2015

Registrering og kaffe: 09:00 GMT

Tidspunkt for presentasjoner: 09:30-15:00 GMT

Sted: Aker Solutions sitt kontor, Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5HR

Språk: Engelsk

Registrering:

For å registrere deg, vennligst send en epost til marie.ealding@nordea.com. Ytterligere informasjon vil bli gitt ved registrering. Agenda for dagen vil være tilgjengelig på de respektive selskapenes hjemmesider i løpet av kort tid.

En-til-en og gruppemøter:

I tillegg til presentasjonene, vil ledelsen i hvert selskap være tilgjengelig for individuelle møter og gruppemøter i parallell med og etter presentasjonene. Ved registrering, vennligst angi hvilke selskaper (hvis noen) det ønskes møte med. Tidspunkt for møtene vil være fra 12:00 til 17:15.

Presentasjonsmateriale vil bli tilgjengelig på www.akerasa.com, www.newsweb.no, samt de respektive selskapenes hjemmesider.

Presentasjonene vil i tillegg sendes via web-tv live og i opptak.

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: +47 97 11 82 92

Mediakontakt: Kurt H. Michelsen, presseansvarlig, tlf: +47 41 63 52 44


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker