Invitasjon til presentasjon av resultat for andre kvartal 2014

Det norske oljeselskap ASA presenterer resultat for andre kvartal 2014, torsdag 17. juli 2014.

Presentasjonen vil finne sted i Det norskes lokaler, inngang via Bryggetorget 1 i Oslo, fra klokken 08:30.

Vennligst send påmelding til detnor@detnor.no innen 16. juli 2014 klokken 12.00.

Det vil være mulig å følge kvartalspresentasjonen direkte på vår hjemmeside www.detnor.no.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker