Invitasjon til presentasjon av resultat for andre kvartal 2014

Det norske oljeselskap ASA presenterer resultat for andre kvartal 2014, torsdag 17. juli 2014.

Presentasjonen vil finne sted i Det norskes lokaler, inngang via Bryggetorget 1 i Oslo, fra klokken 08:30.

Vennligst send påmelding til detnor@detnor.no innen 16. juli 2014 klokken 12.00.

Det vil være mulig å følge kvartalspresentasjonen direkte på vår hjemmeside www.detnor.no.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker