Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding fra Det norske oljeselskap ASA (Det norske) 5. desember 2012.

Kapitalforhøyelsen knyttet til rettet emisjonen i følge fullmakt gitt av ordinær generalforsamlingen i Det norske 19. april 2012 er nå registrert i Foretaksregisteret. Den rettede emisjonen er følgelig gjennomført.

Den nye aksjekapitalen i Det norske er 140 707 363 kroner fordelt på 140 707 363 aksjer hver pålydende 1 krone.

Kontakt:
Finansdirektør Alexander Krane, tlf 916 30 025, e-post alexander.krane@detnor.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Ivar Aasen.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker