Korreksjon: Det norske signerer reservebasert lånefasilitet på USD 3 milliarder

This is correction to the Norwegian version of the stock exchange notice released this morning due to a translation error. No changes have been made to the English version.

Det refereres til børsmelding datert 2. juni 2014 angående en langsiktig finansieringsplan i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge.

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har nå signert en reservebasert lånefasilitet ”RBL-fasilitet”, fullt ut garantert av BNP Paribas, DNB, Nordea og SEB. RBL-fasiliteten er en syvårig sikret lånefasilitet på USD 3,0 milliarder og inkluderer i tillegg en ikke bindende trekkrettighet på USD 1,0 milliarder. Denne langsiktige lånefasiliteten vil erstatte brofinansieringen på USD 2,2 milliarder ved gjennomføring av oppkjøpet av Marathon Oil Norge og vil refinansiere Det norskes nåværende lånefasilitet.

RBL-fasiliteten vil ha bedre vilkår enn selskapets eksisterende lånefasilitet. Renten vil være LIBOR pluss en margin på 2,75 prosent per år, samt en margin på benyttet kreditt på 0,25 prosent eller 0,5 prosent, avhengig av hvor stor del av rettigheten Det norske benytter seg av.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tel.: +47 971 18 292


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker