Ny aksjekapital etter konvertering av konvertibelt obligasjonslån

 

Det vises til børsmelding av 5. desember 2011. I forbindelse med konverteringen av det usikrede konvertibele obligasjonsånet har Det norske oljeselskap den 16. desember 2011 utstedt 5.693.564 nye aksjer.

Etter utstedelsen av nye aksjer vil selskapet ha 127.915.786 aksjer, og de nye aksjene vil utgjøre 4,45 prosent av den totale aksjekapitalen i selskapet. Selskapet vil etter dette ikke ha opsjoner eller andre finansielle instrumenter utestående som kan konverteres til aksjer.  


Kontaktpersoner i Det norske oljeselskap ASA: 

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, mobil: +47 95 07 76 22 

Teitur Poulsen, Finansdirektør, mobil: +47 95 08 28 92

 


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker