Ny aksjekapital etter konvertering av konvertibelt obligasjonslån

 

Det vises til børsmelding av 5. desember 2011. I forbindelse med konverteringen av det usikrede konvertibele obligasjonsånet har Det norske oljeselskap den 16. desember 2011 utstedt 5.693.564 nye aksjer.

Etter utstedelsen av nye aksjer vil selskapet ha 127.915.786 aksjer, og de nye aksjene vil utgjøre 4,45 prosent av den totale aksjekapitalen i selskapet. Selskapet vil etter dette ikke ha opsjoner eller andre finansielle instrumenter utestående som kan konverteres til aksjer.  


Kontaktpersoner i Det norske oljeselskap ASA: 

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, mobil: +47 95 07 76 22 

Teitur Poulsen, Finansdirektør, mobil: +47 95 08 28 92

 


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker