Økt produksjon i Det norske

Det norskes fysiske produksjon i mai var gjennomsnittlig 5 238 fat per dag. Det er over 250 prosent mer enn i april.

Produksjonsøkningen kommer i hovedsak fra Jette. Jettefeltet har produsert i elleve dager i mai. Jettes produksjon er fordelt på alle 31 dagene i måneden.

Brønnene på Jette har produsert mer enn forventet. Oppstart av brønner innebærer justeringer og testing som påvirker produksjonen. Det norske vil ikke komme med ny informasjon om produksjonen på Jette før denne er stabil. Det er ventet at Jette vil produsere 10 000 fat per dag. Det gir Det norske en produksjon på 7 000 fat fra Jette.

Månedlige produksjonstall publiseres på www.detnor.no/no/var-virksomhet/produksjon.

Kontakt:

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker