Olje- og gassfunn på Gina Krog East 3

Det norske oljeselskap ASA, partner i Gina Krog Unit i Nordsjøen, melder at boring av letebrønn 15/6-13 med to sidesteg, 15/6-13 A and 15/6-13 B på East 3-segmentet er i ferd med å ferdigstilles.

Brønnene påtraff gass og olje både i Hugin- og Sleipnerformasjonene. Den totale gasskolonnen i Huginformasjonen er estimert til om lag 150 meter og oljekolonnen er evaluert til om lag 150 meter. Dette resulterer i totale hydrokarbonkolonner med høyde på om lag 300 meter, med gode reservoaregenskaper.

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført i reservoarseksjonene. Foreløpig analyse indikerer at brønnene har påvist mellom 6 og 13 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Volumer i Sleipnerformasjonen vil bli ytterligere evaluert av Gina Krog Unit. Ytterligere studier vil bli gjennomført for å evaluere hvorvidt funnet kan bli produsert som en del av en fremtidig områdeløsning.

Det norske eier 3,3 prosent i Gina Krog Unit. Operatør er Statoil Petroleum AS med 58,7 prosent eierandel. Total E&P Norge AS er partner med 30 prosent eierandel og PGNiG Upstream International AS er partner med 8 prosent eierandel.

For ytterligere informasjon, se melding fra Oljedirektoratet her.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker