Oljefunn i Nordsjøen påvirker Det norske

Oljedirektoratet offentliggjode idag et oljefunn i letebrønn 16/2-6 i produksjonslisens 501.

Oljedirektoratet opplyste: "Foreløpig beregning av påvist utvinnbar olje er 15 millioner standardkubikkmeter (Sm3), med en oppside på om lag 60 millioner Sm3 som vil kreve ytterligere avgrensing i utvinningstillatelsen. Gass/oljeforholdet er beregnet til 40 Sm3/Sm3."

Oljedirektoratet opplyste videre:" En vellykket formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 780 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper."

Det norske har ingen eierandel i PL 501. Det er imidlertid selskapets syn, basert på vår gelologiske forståelse og kartlegging av området, at en vesentlig del av oljefunnet som ble påvist i 16/2-6 strekker seg inn i de tilstøtende lisensene PL 265 og PL 502, samt at den største oljekolonnenen er ventet å ligge i PL 265.

Det norske har en eierandel på 20 prosent i PL 265 og 22,22 prosent i PL 502.

Som en konsekvens av funnet vurderer partnerskapet i både PL 265 og PL 502 å bore avgrensningsbrønner i 2011.

Knut M. Evensen - Direktør investorkontakt/fungerende finansdirektør tlf.: +47 950 77 622

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker