Oljefunn på Krafla North

Leteboring på Krafla North-prospektet i PL 035 er i ferd med å ferdigstilles. Det norske er partner med 25 prosent eierandel. Letebrønn 30/11-10 påtraff en oljekolonne på om lag 80 meter i Tarbertformasjonen og en 20 meter oljekolonne i Etiveformasjonen.

Brønnen er boret i et nedforkastet segment 1,6 km nord for 30/11-8 S funnet som ble påvist i 2011. Primær letemål med brønn 30/11-10 var å påvise petroleum i midtre jura reservoar bergarter i Tarbertformasjonen og Etiveformasjonen. Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Øvre Tarbert - og Nessformasjonen.

Brønn 30/11-10 påtraff en total oljekolonne på om lag 80 meter i Tarbertformasjonen med reservoaregenskaper dårligere enn forventet. I Etiveformasjonen ble det påtruffet en total oljekolonne på om lag 20 meter. Reservoaregenskapene i Etiveformasjonen var noe dårligere enn forventet.

I de sekundære letemålene ble det i Nessformasjonen påtruffet mobile hydrokarboner i bergarter med reservoarkvalitet som forventet. I øvre Tarbertformasjonen (UT3) ble det ikke funnet bergarter med reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 til 19 millioner fat oljeekvivalenter («mmboe») utvinnbart. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 035 og 272 vil vurdere funnet sammen med utviklingen av andre funn i utvinningstillatelsene. Sammen med funnene på Krafla fra 2011 på 50 til 80 mmboe og Askja i 2013 på 19 til 44 mmboe utgjør dette 75 til 143 mmboe.

Brønnen 30/11-10 ble boret til et vertikalt dyp på 4 054 meter under havflaten, og avsluttet i Dunlin gruppen. Havdypet er 105 meter. Etter avslutning av brønnen skal sidesteget 30/11-10 A bores på Krafla Main.

Partnere i PL 035 er operatør Statoil Petroleum AS med 50 % eierandel og Svenska Petroleum Exploration AS med 25 % eierandel.

Kontakt:
Investorkontakt, Jonas Gamre, tlf.: 971 18 292


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker