Oljefunn på Trell

Det norske oljeselskap ASA, er som partner i lisens 102 F, i ferd med å avslutte boringen av letebrønn 25/5-9.  Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 21 meter i Heimdalformasjonen, hvorav 19 meter med god reservoarkvalitet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Prøvetakningen og trykkmålinger indikerer, som forventet, meget gode produksjonsegenskaper.

Hensikten med brønn 25/5-9 var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen). Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 21 meter i Heimdalformasjonen, hvorav 19 meter med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med prospekter i nærheten med tanke på en videre oppfølging.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Heimdalfeltet i den midtre delen av Nordsjøen, og om lag 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102 F. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2240 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen. Havdypet er 121 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Rettighetshavere I lisens 102F er TOTAL E&P NORGE AS (operatør, 40 prosent), Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (10 prosent), Lotos Exploration and Production Norge AS (10 prosent), Ithaca Petroleum Norge AS (10 prosent).

Kontakt:

Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker