Oppdatering om Gohta-2

Det norske oljeselskap ASA melder at avgrensingsbrønn Gohta-2 i PL492 er i ferd med å avsluttes. Brønnen påviste olje og gass og det ble gjennomført to produksjonstester. Testen i gassonen var vellykket, mens testen i oljesonen ikke er entydig.

Avgrensningsbrønnen 7120/1-4S ble boret med boreriggen Island Innovator på 332 meters vanndyp på Gohta-strukturen i Barentshavet, 5,3 kilometer nordvest fra funnbrønnen 7120/1-3 som ble boret i 2013, og påviste mellom 111-232 millioner fat oljeekvivalenter.

Hovedformålet med brønnen var å bekrefte reservoarutstrekningen og reservoaregenskaper i perm-lagrekken samt å etablere olje-vann og gass-olje kontakter i de vestlige deler av strukturen. Omfattende data- og prøveinnsamling er utført i reservoaret inkludert kjerning og væskeprøvetakning.

Brønn 7120/1-4 S påtraff 10 meter øvre perm kalksteinskonglomerat med god reservoarkvalitet over oppsprukket kalkstein med begrenset reservoarkvalitet. Den konglomeratiske sonen inneholdt gasskondensat. I den tette kalksteinen var det spor av olje. To produksjonstester ble gjennomført for å undersøke reservoarkvalitet og permeabilitet.

Testen i ojesonen var ikke entydig grunnet manglende forsegling, og produserte 170 000 sm3 gass per dag fra det øvre perm-laget. Testen i gasskondensatsonen produserte 700 000 sm3 gass per dag og 140 sm3 olje per dag.

Det norskes har 40 prosent eierandel i PL492. De andre partnerne er Lundin Norway AS (40 prosent og operatør) og Noreco med 20 prosent.

Investorkontakter:
Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292
Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker